top of page

Om forfatteren

Ivan Nilsen (f. 1994) er en norsk teknologigründer født og oppvokst i Flekkefjord kommune. Han har bedrevet forskning og samarbeidet internasjonalt innenfor fluid mekanikk og termodynamikk siden 2013. Hans kunnskap er opparbeidet gjennom egen forskning, og han har hatt egne teorier om universet og elementære fysikkgrener siden guttedagene, med stor interesse for temaene. I juli 2022 lanserte han sin nye standardmodell for partikkelfysikk, og i oktober 2022 sin nye teori om Big Bang som del av et overordnet kosmologisk system. I mars 2023 lanserte han sin nye teori om tyngdelovene og mørk materie.

Ivan Nilsen Insvivia Technologies Hidra

Gjennom sitt entreprenørskap har han søkt flere patenter og engasjert seg i teknologiområder som:

 

Ved siden av arbeidet innen teknologi og fysikk jobbet han deler av ungdommen med utvikling av digitale batch-prosesseringsteknikker, et arbeid som siden ble liggende. Deler av materialet ble i 2017 brukt i forbindelse med planleggingen av et nytt senter.

 

I mai 2022 utga han boken «De kommende industrielle revolusjoner».

Anker 1

Arbeid innen teoretisk fysikk:

Standardmodellen for partikkelfysikk

Den nye standardmodellen vil ifølge teorien kunne forene elementærpartiklene og de fundamentale kreftene gjennom utligning av ladninger. Ved å introdusere en ny gruppe med antipartikler kan «kjernekraften» og «kvarkene» bygges av elektroner og elektromagnetisme, noe som kan bli et avgjørende steg mot å forene de 17 kvantefeltene med tyngdefeltet.

Foredrag om standardmodellen (engelsk):

Foredragets innhold:

0:00 – Introduksjon

1:52 – Del 1.1: Den nåværende standardmodellen

6:09 – Del 1.2: De uløste problemene

11:54 – Del 1.3: Den nye standardmodellen

18:46 – Del 2.1: Det periodiske systemet og elementærladningene

21:40 – Del 2.2: Fremtidshorisonten for en forent enhetlig feltteori

28:36 – Del 3.1: Det observerbare universet

33:10 – Del 3.2: Kosmologisk bølgekompleks

36:48 – Del 4.1: Vår astronomiske fremtid

40:26 – Del 4.2: Kvantefilamentering og vektorløs dataoverføring

Overview of the Universe as a Cosmological Wave Complex 2022 norsk 002.jpg

Kosmologisk bølgekompleks

Den nye teorien om Big Bang tar utgangspunkt i at vår del av universet er del av et overordnet kosmologisk system. Det vil bety at Big Bang utstrålte en «gravitasjonsbølge» til sine omgivelser, som det kan beregnes størrelsen på ut fra de hastighetene og den massen som var involvert. Dette kan blant annet besvare hvorfor universets utvidelse akselererer og hvorfor det består av om lag 70 % «mørk energi», i tillegg til å kunne utlede en minimumsstørrelse på universet utenfor vårt observerbare univers. Big Bang var i så fall ikke alene, men vi er snarere bare én av et ukjent antall «kosmiske galakser» i et «bølgekompleks».

Foredrag om Big Bang, intergalaktisk kommunikasjon og astronomiske temaer (engelsk):

Figurer for ny landingsside og forfatterside 04.12.2022 006.jpg
bottom of page